Wachtdiensten

Vanaf heden is er één centraal wachtdienstnummer voor alle huisartsen in Oost-Meetjesland!
Centraal nummer: 09 228 02 22

Hou rekening met de gegevens die je gevraagd worden bij het intoetsen van de postcode.

Apotheek van wacht:
0900 10 500 of www.apotheek.be

Tandarts van wacht:
0903 399 69

Wanneer kan je beroep doen op de wachtdienst?

Indien je de eigen huisarts niet kan bereiken, kan je terecht bij de wachtdienst:
Tijdens weekdagen ‘s nachts: 19u - 8u
In het weekend: vrijdagavond 19u - maandagmorgen 8u

Belangrijke weetjes tijdens de wachtdienst

De wachtdienst is er voor de continuïteit van zorgen. Dit betekent dat de wachtdienst geen spoeddienst is!
Elke huisarts van wacht zal de patiënt zijn oproep behandelen zoals de eigen huisarts, m.a.w. er kan een afspraak worden gemaakt met de wachtdoende arts om zich naar de praktijk van die arts te begeven en indien er een huisbezoek wordt aangevraagd, zal de arts deze afleggen na de consultaties.
Indien er dringend hulp nodig is, kan je de wachtdoende arts bellen op één van bovenstaande nummers, afhankelijk van je eigen woonplaats, maar is het bellen naar de ambulancedienst (bel 112) wel efficiënter.