Wat schuilt er achter de naam Huisartsenpraktijk De Route ?

De Route: weg-levensweg, op pad zetten, begeleiding tijdens de levensprocessen in al zijn aspecten, begeleiding van geboorte tot stervensproces en rouw.

Onze missie? De Route naar een gezonde geest in een gezond lichaam.

Huisartsenpraktijk De Route staat voor een team van hoogstaande artsen en medewerkers met respect voor de relatie tussen patiënt en arts, waarbij de zelfredzaamheid (langer mobiel gezond leven) en de eigenwaarde van de patiënt centraal staan.

Ondersteuning van de patiënt

Via mentale ondersteuning van de patiënt proberen we te bewerkstelligen dat de patiënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen waardoor deze een eigen keuze kan maken in medische, sociale, spirituele, relationele en maatschappelijke beslissingen.

De artsen staan garant voor een hoogstaand niveau via gevolgde bijscholingen en bijzondere bekwaamheden waarbij er continu aan zelfreflectie wordt gedaan en gewaakt wordt over kwaliteit van de verworven informatie.

De praktijk wordt laagdrempelig gehouden door de verschillende afsprakensystemen en de aanwezigheid van de vriendelijke en goed opgeleide praktijkassistente. De patiënt wordt benaderd op een manier waarbij de eigenwaarde van de patiënt centraal wordt geplaatst waardoor de kracht van de genezing versterkt wordt! Bovendien geven we de voorkeur aan een natuurlijke manier van genezing en werken we zo veel mogelijk met “geneesmiddelen” op natuurlijke basis. Ook daarvoor volgen we bijscholingen.

De keuze van onze verwijzing naar de 0de-2de-3de lijn gebeurt op basis van kritische en weloverwogen “duiding”.